Prejdite si zoznam verejných obstarávaní, ktoré sme vyhlasovali.

Digitálny produkčný
tlačový stroj


Lehota na predloženie ponuky: 20.7.2021Krátky súhrn:

  • Druh zákazky: Tovar
  • Spoločný slovník obstarávania: 42991200-1 Tlačiarenské stroje
  • Predmet zákazky: Kúpa 1 ks digitálneho produkčného tlačového stroja.Kúpna zmluvaPonukový listVýzva na predloženie ponukyZáznam z prieskumu trhu

Priemyselná linka
na umývanie PC prepraviek


Lehota na predloženie ponuky: 20.7.2021Krátky súhrn:

  • Druh zákazky: Tovar
  • Spoločný slovník obstarávania: 42995000-7 Rôzne čistiace stroje
  • Predmet zákazky: Kúpa 1 ks Priemyselnej linky na umývanie PC prepraviek.Kúpna zmluvaPonukový listVýzva na predloženie ponukyZáznam z prieskumu trhu