Naša ponuka


Medzi naše služby patrí najmä polygrafická výroba: navrhneme, vytlačíme a spracujeme kalendáre, diáre, katalógy, brožúry a mnoho ďalšieho. Venujeme sa aj potlači, viazaniu, tlači diplomových prác, laminovaniu a iným súvisiacim činnostiam. V našom portfóliu nájdete aj rôznorodú reklamnú činnosť so zameraním na digitálne služby a online rekalmu. Aktuálne sa zaoberáme aj kompletizáciou automobilových dielcov a čistením KLT prepraviek.

Ponúkame výrobu, potlač a predaj kancelárskych potrieb, kalendárov, diárov, novoročných pozdravov, reklamných predmetov, polygrafickú výrobu a stavebnú činnosť.

Zamestnávate 20 a viac osôb?


Každý zamestnávateľ, ktorý má aspoň 20 zamestnancov, musí zamestnávať aj osoby so ZP. V opačnom prípade zaplatí pokutu za neplnenie tejto povinnosti alebo zadá zákazku CHD/CHP.


Podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti je zamestnávateľ povinný zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z priemerného počtu zamestnancov. V prípade, že týchto zamestnancov nezamestnávate, ste povinní zaplatiť odvod štátu, alebo využiť náhradné plnenie.

VÝPOČET NÁHRADNÉHO PLNENIA

Použite našu kalkulačku a vypočítajte si výšku náhradného plnenia pre vašu spoločnosť.
Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok
Počet zamestnancov so ZP, ktorých by ste podľa zákona mali zamestnávať
Počet zamestnancov s 40 - 70 % ZŤP
Počet zamestnancov nad 70 % ZŤP
Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP
Výška náhradného plnenia pre rok 2023