O spoločnosti

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. vznikol zlúčením niekoľkých existujúcich chránených dielní, ktorých činnosťou boli výroba, potlač a predaj knihárskych výrobkov, kancelárskych potrieb, kalendárov, reklamných predmetov, výroba pre automobilový priemysel a iné činnosti.


Kontaktujte nás

Chránená dielňa ALFA vznikla v roku 1995 s myšlienkou vytvoriť pracovné príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Našou nosnou činnosťou boli v začiatku činnosti polygrafické práce, ktoré sme časom rozšírili o výrobu kalendárov, diárov, predaj kancelárskych potrieb a reklamných predmetov.

Od roku 2007 sme začali s montážou komponentov pre automobilový priemysel. Vďaka neustálemu investovaniu do rozvoja spoločnosti sme zväčšovali kapacitu výroby a zároveň aj počet našich zamestnancov.

V roku 2009 sme presťahovali našu výrobu do vlastných priestorov. Zefektívnili sme tak výrobný proces a poskytli sme našim zamestnancom komfortnejšie pracovné prostredie.

V roku 2020 sme sa transformovali na registrovaný sociálny podnik a rozšírili sme svoje portfólio služieb o stavebné práce, mediálnu a propagačnú činnosť a služby v IT sektore.

Míľniky v histórii firmy:

  • 1995 – Vznik chránenej dielne
  • 2007 – Rozšírenie výroby o automotive
  • 2009 - Presťahovanie do vlastných priestorov na Kyjevskom námestí
  • 2020 - Vznik registrovaného sociálneho podniku

Výpis z Obchodného registra SR


Aktuálny výpis z Obchodného registra SR

Štatút RSP


Štatút registrovaného sociálneho podniku v PDF.


Chránená dielňa/chránené pracovisko – je sociálnym podnikom?

Je veľmi dôležité povedať, že registrovaný sociálny podnik aj chránená dielňa alebo chránené pracovisko je štatút a nie právna forma. To znamená, že registrovaný sociálny podnik a CHD/CHP môže mať rôznu právnu formu – napríklad obchodná spoločnosť, o.z., nezisková organizácia. CHD zamestnáva najmenej 50% občanov so zdravotným postihnutím. Z toho vyplýva, že spĺňa podmienku integračného sociálneho podniku zamestnať aspoň 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov. Keď spĺňa ostatné kritériá, o ktorých sme už hovorili (napr. reinvestícia zisku, demokratická správa, hospodárska činnosť a ďalšie), môže požiadať o štatút registrovaného sociálneho podniku. Súbeh štatútu CHD/CHP a SP však nie je dovolený.

Prečo sa stať registrovaným sociálnym podnikom?

Každý zamestnávateľ, ktorý má aspoň 20 zamestnancov, musí zamestnávať aj osoby so ZP, a to v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak to neurobí, zaplatí pokutu za neplnenie tejto povinnosti alebo zadá zákazku CHD/CHP. Novinkou je, že zákazku – na podporu dopytu – môže zadať aj integračnému podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so ZP.

Túto povinnosť je možné plniť aj realizáciou vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní.

Čo je to chránená dielňa?

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú pracoviská, kde pracuje v pracovnom pomere minimálne 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

 

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Podľa zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je povinný zamestnávať 3,2 % zamestnancov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu jeho zamestnancov za rok. Pokiaľ túto podmienku zamestnávateľ nespĺňa je povinný odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu úradu práce, a to vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok uplynulého roku. Nemusíte však platiť odvod úradu práce za to, že nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím. Využite náhradné plnenie. Vieme Vám poradiť.

Náhradné plnenie

Oveľa výhodnejšou možnosťou pre Vás, ako splniť zákonné podmienky a neplatiť úradu práce odvod je náhradné plnenie, t.j. zadať zákazku chránenej dielni, teda objednať si u nás výrobky alebo služby, ktoré potrebujete. Naša chránená dielňa Vám pri každej zákazke vystaví doklad o náhradnom plnení, čím budete mať povinnosť splnenú a nemusíte platiť odvod. Vaša firma bude mať zrealizovanú zákazku, ušetrí finančné prostriedky a hlavne budete vedieť, kde konkrétne Vaše peniaze skončili, a zároveň tým podporíte prevádzku pracovných miest pre handicapovaných občanov. O možnostiach a problematike ohľadom zadania zákazky a náhradného plnenia Vás radi poinformujeme na osobnom stretnutí, telefonicky alebo e-mailom.